Trả mặt bằng thanh lý giảm giá 50% đến 80%

Nội thất giá rẻ Sản phẩm Thanh lý nội thất giá rẻ
Chia sẻ

Trả mặt bằng thanh lý giảm giá 50% đến 80%

Thời gian 5 ngày – thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Điện thoại 0913916949

Thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Mẫu số 078

Mẫu số 077

Mẫu số 076

Mẫu số 075

Mẫu số 074

Mẫu số 073

Mẫu số 072

Mẫu số 071

Mẫu số 070

Mẫu số 069

Mẫu số 068

Mẫu số 067

Mẫu số 066

Mẫu số 065

Mẫu số 064

Mẫu số 063

Mẫu số 062

Mẫu số 061

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Điện thoại 0913916949

Thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Mẫu số 060

Quầy bán hàng thu tiền 1m2 | giá 5,5 triệu thanh lý 2 triệu

Nội thất đẹp giá rẻ giao hàng tận nơi

Mẫu số 058

Tủ giày 3,8 triệu bán 1,5 triệu

Mẫu số 058

Ghế đơn cổ điển 3 triệu bán 1 triệu

Mẫu số 057

Bàn trang điểm 3,2 triệu giảm còn 700k

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Điện thoại 0913916949

Thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Mẫu số 056

Giường gỗ 3 triệu 8 bán 1,5 triệu

Mẫu số 055

Giường gỗ 8 triệu bán 4 triệu

Mẫu số 054

Giường ngủ 4 triệu giảm còn 1 triệu 5

Thời gian 5 ngày – thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Điện thoại 0913916949

Mẫu số 053

Giường ngủ 3 triệu 8 giảm còn 1 triệu 5

Mẫu số 052

Kệ ti vi 3 triệu 2 giảm còn 1 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ, nên cần thanh lý.

Mẫu số 051

Bàn học có kệ sách 3 triệu 7 giảm còn 1 triệu 9

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ, nên cần thanh lý.

Mẫu số 050

Kệ ti vi 3 triệu 4 giảm còn 1 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ, nên cần thanh lý.

Mẫu số 049

Quầy tiếp tân 5 triệu giảm còn 2 triệu 5

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ, nên cần thanh lý.

Mẫu số 048

Tủ hồ sơ 3 triệu 2 | bán 1 triệu 5

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ, nên cần thanh lý.

Mẫu số 047

Ghế inox 900k bán 50k – 100k

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ, nên cần thanh lý.

Mẫu số 046

Kệ kính 2 triệu 2 giảm còn 1 triệu 1

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ, nên cần thanh lý.

Thời gian 5 ngày – thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Điện thoại 0913916949

Mẫu số 045

Ghế inox 900k bán 100k

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ, nên cần thanh lý.

Mẫu số 044

Ghế quầy 800k bán 300k

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 043

Ghế inox 150k bán 30k

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 042

Ghế gỗ tràm thư giản 2 triệu giảm còn 1 triệu 3

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 041

Ghế gỗ 900k giảm còn 200k

Ghế gỗ 700k giảm còn 200k

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 039

Bộ bàn 4 triệu 7 giảm còn 3 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 038

Bàn tran điểm 2 triệu 8 giảm còn 500k

Mẫu số 037

Quầy tiếp tân 6 triệu giảm còn 2 triệu 5

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 036

Tủ giày gỗ tự nhiên 4 triệu còn 1 triệu 9

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Thời gian 5 ngày – thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Điện thoại 0913916949

Mẫu số 035

Sa lon nệm tay gỗ 16 triệu giảm còn 3 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 034

Ghế văn phòng 900 k giảm còn 100k

Mẫu số 033

Sa lon gỗ 21 triệu giảm còn 4 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Thời gian 5 ngày – thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Điện thoại 0913916949

Mẫu số 032

Sa lon nhập 18 triệu giảm còn 3 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 031

Tủ ngoại nhập 21 triệu giảm cón 6 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 030

Tủ ngoại nhập 21 triệu giảm cón 6 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 029

Bàn thờ gỗ gõ đỏ 2 tầng 14 triệu 5 giảm còn 12 triệu 5

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 028

Giường gỗ 7 triệu giảm còn 3 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Thời gian 5 ngày – thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Điện thoại 0913916949

Mẫu số 027

Giường ngủ gỗ 5 triệu 5 giảm còn 3 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 026

Giường ngủ gỗ công nghiệp 3,5 triệu giảm còn 2 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 025

Giường gỗ công nghiệp 3 triệu 8 giảm còn 2 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 024

Giường gỗ sồi công nghiệp 3,5 triệu giảo còn 2 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 023

Bàn làm việc 3 triệu giảm còn 1,5 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 022

Giường 1m2 gỗ công nghiệp 3 triệu giảm còn 1,5 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 021

Giường gỗ sồi công nghiệp 3 triệu giảm còn 1,5 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 020

Giường gỗ công nghiệp sồi 3,8 triệu giàm còn 2 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 019

Tủ quần áo 7 triệu 5 giảm còn 6 triệu 5

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 018

Tủ giày 3 triệu giảm còn 1,5 triệu

Mẫu số 017

Bàn trang điểm 3 triệu giảm còn 1,5 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 016

Bàn học 3 triệu giảm còn 1 triệu

Tủ giày 2 triệu giảm còn 1 triệu

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Điện thoại 0913916949

Thời gian 5 ngày – thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Mẫu số 015

Tủ 4 hộc 2 triệu | giảm còn 500k

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Thời gian 5 ngày – thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Mẫu số 014

Giường ngủ 4 triệu | giảm còn 1,5 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 012

Bàn trà nhựa chấn sắt 1,7 triệu giảm còn 500k

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Thời gian 5 ngày – thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 011

Tủ giày 3 triệu 2 | giảm còn 1,5 triệu

Mẫu số 010

Tủ giày 1 triệu 8 | giảm còn 500k

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Thời gian 5 ngày – thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 009

Giường ngủ 4 triệu | giảm còn 1,5 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 008

Kệ kính 2 triệu 5 | giảm còn 500k

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Thời gian 5 ngày – thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 007

Giường ngủ 5 triệu 1 | giảm còn 2 triệu

Địa chỉ 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Mẫu số 006

Tủ quần áo 6 triệu giảm cỏn 3 triệu

Mẫu số 005

Tủ 6 triệu giảm còn 4 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 004

Tủ 6,5 triệu giảm còn 4 triệu

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Thời gian 5 ngày – thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Mẫu số 003

Tủ rượu 10 triệu giảm còn 4 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 002

Giường gỗ căm xe 10 triệu giảm còn 5 triệu

Hàng mới do trưng bày tại cửa hàng hơi cũ nên cần thanh lý.

Mẫu số 001

Tủ quần áo 8 triệu giảm còn 5 triệu

Địa chỉ: 458 đường Hậu Giang, Phường 12, Quận 6 – thời gian 5 ngày

Điện thoại 0913916949

Thời gian 5 ngày – thanh lý nhiều sản phẩm tại cửa hàng

Nội thất đẹp giá rẻ giao hàng tận nơi

Hits: 1472

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *